Oferta dla Seniorów - wybierz podmenu:

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu

ul. Grota Roweckiego 4a, 63 - 900 Rawicz
tel. (065) 545 40 37

Dzienny Dom Pomocy Społecznej
ul. Grota Roweckiego 4a (Budynek CUS Rawicz), 63-900 Rawicz
tel. (65)545-40-37

Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej
ul. Gen. Grota Roweckiego 9; 63-900 Rawicz
tel./fax (65)546-11-36; tel.(65)546-76-11

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Rawiczu

ul. Dworcowa 1, 63-900 Rawicz
tel. 65 546 73 75, 65-546-4333
strona internetowa

Seniorzy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności mogą składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania na:
- turnusy rehabilitacyjne,
- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych,
- likwidację barier architektonicznych,
- sprzęt rehabilitacyjny dla osoby fizycznej,
- organizację sportu, kultury, rekreacji i turystyki.