Program Profilaktyczny dla seniorów

Data publikacji: 2022-05-27

Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje Program profilaktyczny skierowany do seniorów zrzeszonych w Klubach Seniora: Szymanowie i Kątach.
Głównym celem Programu jest prowadzenie oddziaływań psychoedukacyjnych związanych z szeroko rozumianą wiedzą psychologiczną poprzez wzmocnienie prozdrowotnych postaw oraz kształtowanie wiedzy i umiejętności związanych z postępowaniem ratowniczym na poziomie „pierwszej pomocy” dla seniorów.

Program Profilaktyczny

Zgłoszenia do Programu

Data publikacji: 2021-04-24

Informujemy, iż przyjmujemy zgłoszenia Seniorów, chcących skorzystać z Programu "Majster dla Seniora".
Program jest adresowany do osób, które mają 75 lat i więcej, zamieszkują na terenie gminy Rawicz, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe, lub z drugą osobą zamieszkującą wspólnie, która jest w wieku powyżej 60 lat kobieta i 65 lat mężczyzna. Program polega na wsparciu seniorów, poprzez świadczenie bezpłatnych usług naprawczych niewymagających dużych nakładów finansowych na zakup materiałów oraz takich usług, które nie wymagają specjalnych uprawnień technicznych i nie są świadczone w ramach innych umów np. ze wspólnotą mieszkaniową, administracją itd. na terenie gminy Rawicz.
Seniorzy chcący skorzystać z usługi, proszone są wcześniejszy kontakt telefoniczny, celem rezerwacji terminu wizyty z pracownikiem PWS - telefon kontaktowy 500 774 841 (poniedziałek - piątek 10:00 - 15:00).

Załączniki:

  1. Zgłoszenia do Programu (plik pdf 450KB)

Wstrzymanie przyjęć w ramach realizacji programu "Szyty na miarę".

Data publikacji: 2020-11-02

UWAGA - do odwołania wstrzymuje się przyjęcia odzieży w ramach realizacji programu "Szyty na miarę". O ponownym otwarciu poinformujemy w osobnej wiadomości.

Wstrzymanie przyjęć w ramach realizacji programu

Wstrzymanie przyjmowania usług w ramach programu "Szyty na miarę"

Data publikacji: 2020-09-09

OGŁOSZENIE
Od dnia 18.09.2020 r. Punkt Pogotowia Krawieckiego wstrzymuje przyjęcia odzieży do naprawy. O ponownym przyjmowaniu usług poinformujemy w osobnym komunikacie. Zachęcamy do skorzystania z programu w najbliższy oraz kolejny czwartek, tj 10.09.2020 oraz 17.09.2020, w godzinach 8:00 - 12:00

Wstrzymanie przyjmowania usług w ramach programu

Wznowienie działalności Punktu Pogotowia Krawieckiego, w ramach programu "Szyty na miarę"

Data publikacji: 2020-06-05

Drodzy Seniorzy,

Od przyszłego tygodnia swoją działalność wznawia Punkt Pogotowia Krawieckiego, realizujący program "Szyty na miarę".
Skorzystanie z usługi możliwe będzie w każdy czwartek, między godzina 08:00 - 12:00.
Prosimy o zastosowanie się do zasad, tj : zakrywanie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, dezynfekcji rąk (dozownik znajduje się przy wejściu do budynku) oraz zachowania dystansu 2m od innych osób przed i w budynku.

Punkt Pogotowia Krawieckiego znajduje się przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy, ul. Gen. Grota Roweckiego 9.

Przypominamy, że bezpłatne usługi krawieckie skierowane są dla mieszkańców Gminy Rawicz, którzy spełniają minimum jeden z poniższych warunków:
- są osobami 60+
- posiadają ważne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym
- posiadają uprawnienia do Gminnej Karty Dużej Rodziny

Wznowienie działalności Punktu Pogotowia Krawieckiego, w ramach programu

Zawieszenie przyjęć odzieży w programie "Szyty na miarę"

Data publikacji: 2020-03-18

OGŁOSZENIE
W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną wstrzymujemy realizację usług Pogotowia Krawieckiego, w ramach Programu "Szyty na miarę". Nasze działania podyktowane są troską o zdrowie uczestników programu. Bardzo prosimy, Drodzy Mieszkańcy, pozostańcie w domach jeśli wyjście nie jest absolutną koniecznością.
Dużo zdrowia!

Zawieszenie przyjęć odzieży w programie

Program "Majster dla Seniora" - dokumentacja rok 2020

Data publikacji: 2020-01-07

Z powodu dużego zainteresowania Seniorów, program Majster dla Seniora będzie kontynuowany w roku 2020. Adresatami Programu są seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia,zamieszkujący na terenie gminy Rawicz, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub z drugą osobą, zamieszkującą wspólnie, która jest w wieku powyżej kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat. Majster dla Seniora to program,którego celem jest wsparcie seniorów poprzez świadczenie bezpłatnych usług naprawczych niewymagających dużych nakładów finansowych,zakres pomocy obejmuje drobne naprawy,niewymagające specjalnych uprawnień technicznych. Seniorzy nie będą płacili za usługę, jedyne koszty jakie będą ponosić to zakup materiału.

Program Program

Program "Szyty na miarę" na rok 2020.

Data publikacji: 2020-01-07

Z powodu dużego zainteresowania Seniorów, w roku 2020 uchwałą Rady Miejskiej Gminy Rawicz program "Szyty na miarę" będzie kontynuowany. Obejmuje on bezpłatne świadczenie usług pogotowia krawieckiego. Program skierowany jest do osób, które mają 60 lat i więcej, rodzin wielodzietnych 3+ posiadających uprawienia do Gminnej Karty Dużej Rodziny, osób z niepełnosprawnością (stopień znaczny lub umiarkowany) posiadającymi ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którzy zamieszkują na terenie Gminy Rawicz.
Osoba, która chce skorzystać z usługi pogotowia krawieckiego zgłasza się do Punktu Pogotowia Krawieckiego (ul. Gen. Grota Roweckiego 9, Rawicz) lub w Punkcie Wsparcia Seniora, mieszczącego się przy ul. Gen. Grota Roweckiego 9 w Rawiczu. Warunkiem przyjęcia do Programu jest wypełnienia formularza zgłoszeniowego, dostępnego w wyżej wymienionych punktach, oraz w załączniku (strona 1 oraz 2)

Przyjęcia i odbiór odzieży odbywają się w każdy czwartek miesiąca od godziny 08:00 do 12:00.

Więcej informacji pod numerem telefonu 65 546 10 01

Program Program

Program "Szyty na miarę"

Data publikacji: 2019-10-01

Dnia 1 października 2019 r. ruszył program "Szyty na miarę". Obejmuje on bezpłatne świadczenie usług pogotowia krawieckiego. Program skierowany jest do osób, które mają 60 lat i więcej, rodzin wielodzietnych 3+ posiadających uprawienia do Gminnej Karty Dużej Rodziny, osób z niepełnosprawnością posiadającymi ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, którzy zamieszkują na terenie Gminy Rawicz.
Osoba, która chce skorzystać z usługi pogotowia krawieckiego zgłasza się do Punktu Pogotowia Krawieckiego (ul. Gen. Grota Roweckiego 9, Rawicz) lub w Punkcie Wsparcia Seniora, mieszczącego się przy ul. Gen. Grota Roweckiego 9 w Rawiczu. Warunkiem przyjęcia do Programu jest wypełnienia formularza zgłoszeniowego, dostępnego w wyżej wymienionych punktach, oraz w załączniku.

Przyjęcia i odbiór odzieży odbywają się w każdy czwartek miesiąca od godziny 08:00 do 12:00.

Więcej informacji pod numerem telefonu 65 546 10 01

Załączniki:

  1. Program (plik pdf 1013KB)

Rusza Program MAJSTER DLA SENIORA

Data publikacji: 2019-05-31

Dnia 01 czerwca ruszył program Majster dla Seniora. Adresatami Programu są seniorzy, którzy ukończyli 75 rok życia,zamieszkujący na terenie gminy Rawicz, samotnie prowadzą gospodarstwo domowe lub z drugą osobą, zamieszkującą wspólnie, która jest w wieku powyżej kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat. Majster dla Seniora to program,którego celem jest wsparcie seniorów poprzez świadczenie bezpłatnych usług naprawczych niewymagających dużych nakładów finansowych,zakres pomocy obejmuje drobne naprawy,niewymagające specjalnych uprawnień technicznych. Seniorzy nie będą płacili za usługę, jedyne koszty jakie będą ponosić to zakup materiału.

Czytaj całość publikacji "Rusza Program MAJSTER DLA SENIORA"

Rusza Program MAJSTER DLA SENIORA

Załączniki:

  1. Treść Programu Majster dla seniora (plik pdf 1520KB)
  2. Formularz zgłoszeniowy Majster dla seniora (plik doc 15KB)

szkolenie

Data publikacji: 2018-08-29

Gmina Rawicz / Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu nawiązała współpracę z Fundacją Pomocy Seniorom i Rodzinie AMA w Poznaniu. W ramach nawiązanej współpracy podpisana zostanie umowa o partnerstwo przy realizacji zadania pod nazwą: warsztaty szkoleniowe Asystent seniora z niepełnosprawnością dofinansowanego ze środków finansowych na wspieranie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków PFRON będących w 2018 roku w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców Gminy Rawicz do udziału w bezpłatnym szkoleniu "Asystent seniora z niepełnosprawnością".
Szkolenie odbędzie się w dniu 29.09.2018r. i 6.10.2018r. w godzinach od 9.00 do 17.00, w Szkole Podstawowej nr 6 w Rawiczu.
Liczba miejsc ograniczona.

Zgłoszenia przyjmowane są przez pracowników MGOPS w Rawiczu:
Panią Olgę Wróblewską i Panią Natalia Purgacz , w pokoju 105,
bądź pod numerem telefonu 65 546 10 01, e-mail: pws.ops@rawicz.pl


Szczegółowe informacje dotyczące programu szkolenia