Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu

Data publikacji: 2018-07-24

Seniorzy Gminy Rawicz,
zapraszamy do zapoznania się z ofertą Dziennego Domu Pomocy Społecznej.

Alternatywny tekst

Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Rawiczu

Data publikacji: 2018-07-24

W ramach działalności Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu, prowadzone są Kluby Wsparcia Dziennego.

Kluby Wsparcia Dziennego działają w Żylicach oraz w Łaszczynie. Zajęcia odbywają się przez cały rok w świetlicach wiejskich.
Uczestnicy Klubów korzystają z pełnej oferty Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu, m.in. z organizowanych imprez.
Rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach jak do DDPS.

Zajęcia odbywają się:

Żylice - godz. 15.00-17.00 w każdy poniedziałek
Łaszczyn - godz. 17.00-19.00 w każdy poniedziałek

Więcej informacji pod nr tel. (065) 546 75 85, e-mail: ddpsrawicz@wp.pl

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu

Data publikacji: 2018-07-20

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawiczu informuje, że w ramach realizacji projektu pn. ,,RAZEM PRZECIW WYKLUCZENIU" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego od miesiąca marca 2017r. czynna będzie bezpłatna wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego.
Wnioski o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rawiczu, pokój 103 od poniedziałku od piątku w godz. od 8.00 do 15.00.
Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: 500 774 841

Wymagane dokumenty:
- wniosek o wypożyczenie sprzętu specjalistycznego;
- oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem wypożyczalni sprzętu specjalistycznego w Gminie Rawicz;
- kwestionariusz uczestnika projektu;
- zaświadczenie lekarskie zezwalające na używanie sprzętu specjalistycznego;
- zaświadczenie lekarskie potwierdzające niesamodzielność;
- orzeczenie o niepełnosprawności.

Regulamin wypożyczalni oraz wzory druków znajdują się na stronie:

http://www.rawicz.opsinfo.pl/index.php?srodek=pub_start.php&pub_dz=rpopcpr&czy_ar=0

Stan sprzętu rehabilitacyjnego na 20.07.2018 r.:

balkonik do chodzenia - dostępne 4 szt.,
wózek iwalidzki - dostępne 2 szt,
laska czwornóg rehabilitacyjny - dostępne 4 szt,
kule łokciowe - dostępne 9 szt,
poduszka przeciwodleżynowa okrągła z otworem - dostępne 3 szt,
poduszka ortopedyczna rogal - dostępna 1 szt,
drabinki przyłóżkowe - dostępne 2 szt,
steper - dostępne 2 szt,
linki do ćwiczeń wspomaganych - dostępne 3 sztuki,
schodołaz - dostępna 1 szt,
rampa/szyny podjazdowe - dostępne 2 szt,
pionizator 2 szt.