Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów - 22.11.2019

Data publikacji: 2019-11-22

Dnia 22.11.2019 r., odbyła się ostatnia w roku bieżącym sesja Gminnej Rady Seniorów. Tym razem omówiono zagadnienia związane z :
- bezpieczeństwem Seniorów
- rozwojem Wolontariatu Senioralnego w Gminie Rawicz
- planami pracy Gminnej Rady Seniorów oraz Punktu Wsparcia Seniora na rok 2020.

Szczególnie dziękujemy przedstawicielowi Komendy Powiatowej Policji w Rawiczu oraz naszej Wolontariuszce - p. Krystynie Janiszewskiej za przekazane informacje, a także uczestnikom sesji za dyskusje i propozycje dalszych działań.

Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów - 22.11.2019Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów - 22.11.2019Posiedzenie Gminnej Rady Seniorów - 22.11.2019

Sesja Gminnej Rady Seniorów 25.09.19

Data publikacji: 2019-09-26

Dnia 26.09.19, Pani Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wraz z pracownikiem Punktu Wsparcia Seniora wzięły udział w posiedzeniu Gminnej Rady Seniorów.

Podczas spotkania omówione zostały miejsce przyjazne seniorom w naszej Gminie, programy PWS: "Szyty na miarę" oraz "Majster", plany na październik oraz listopad, a także pomysły na dalsze działania.

Dziękujemy za zaproszenie i miłą atmosferę, która panowała na spotkaniu.

Sesja Gminnej Rady Seniorów 25.09.19Sesja Gminnej Rady Seniorów 25.09.19

II Sesja Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu.

Data publikacji: 2019-07-15

Dnia 9 lipca 2019 roku o godz.12.00 w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Grota Roweckiego 4a w Rawiczu odbyła się II Sesja Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu.
Na sesji zostały omówione kwestie zgodne z powyższym porządkiem obrad, przede wszystkim w sposób szczegółowy omówiono projekty, które są realizowane z myślą o Seniorach, ponadto zapoznano Członków Rady z funkcjonowaniem Punktu Wsparcia Seniora, obie strony zdeklarowały chęć współpracy.
Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów Gminy Rawicz zamknęła II sesję Rady Seniorów, dziękując wszystkim za uczestnictwo.

Czytaj całość publikacji "II Sesja Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu."

II Sesja Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu.II Sesja Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu.II Sesja Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu.II Sesja Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu.II Sesja Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu.II Sesja Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu.

Wiosenna Wielkopolska Rada Seniorów-Mikorzyn 2019

Data publikacji: 2019-06-14

W dniach od 11.06. do 13.06 2019 r. w Mikorzynie (powiat koniński) odbyła się Wiosenna Wielkopolska Rada Seniorów.

Czytaj całość publikacji "Wiosenna Wielkopolska Rada Seniorów-Mikorzyn 2019 "

Wiosenna Wielkopolska Rada Seniorów-Mikorzyn 2019 2019-06-14Wiosenna Wielkopolska Rada Seniorów-Mikorzyn 2019 2019-06-14Wiosenna Wielkopolska Rada Seniorów-Mikorzyn 2019 2019-06-14Wiosenna Wielkopolska Rada Seniorów-Mikorzyn 2019 2019-06-14Wiosenna Wielkopolska Rada Seniorów-Mikorzyn 2019 2019-06-14Wiosenna Wielkopolska Rada Seniorów-Mikorzyn 2019 2019-06-14Wiosenna Wielkopolska Rada Seniorów-Mikorzyn 2019 2019-06-14Wiosenna Wielkopolska Rada Seniorów-Mikorzyn 2019 2019-06-14

SKŁAD II KADENCJI GMINNEJ RADY SENIORÓW

Data publikacji: 2019-05-15

Gminna Rada Seniorów w Rawiczu
1. Krystyna Zaporowska - Przewodnicząca Rady
2. Leon Fil - Wiceprzewodniczący Rady
3. Mirosława Potkowska - Sekretarz Rady
4. Małgorzata Bojdo
5. Grzegorz Goździk
6. Zenon Jankowski
7. Aniela Kaczmarek
8. Donata Kasprzak
9. Roman Krupieńczyk
10. Maria Leciejewska
11. Zdzisław Rogowski
12. Antoni Ryznar
13. Barbara Stefaniak
14. Roman Szczeszek
15. Wacław Szymczak
16. Teresa Toporowicz
17. Jadwiga Woźniak
18. Lucylia Wysocka

II kadencja Gminnej Rady Seniorów-wybory prezydium

Data publikacji: 2019-05-15

W dniu 15.05.2019 r. odbyła się sesja II kadencji Gminnej Rady Seniorów.

Obrady otworzył Pan Antoni Ryznar - najstarszy członek Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu.

W posiedzeniu, oprócz Radnych Seniorów, udział wzięli: Burmistrz Rawicza - Pan Grzegorz Kubik, Zastępca Burmistrza - Pan Paweł Szybaj, Przewodniczący Rady Gminy - Pan Marek Przybylski, Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Pani Władysława Czajkowska, Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej- Pani Aneta Jędrzejak oraz pracownik Punktu Wsparcia Seniora - Pani Joanna Kocur.

Czytaj całość publikacji " II kadencja Gminnej Rady Seniorów-wybory prezydium"

 II kadencja Gminnej Rady Seniorów-wybory prezydium II kadencja Gminnej Rady Seniorów-wybory prezydium II kadencja Gminnej Rady Seniorów-wybory prezydium II kadencja Gminnej Rady Seniorów-wybory prezydium II kadencja Gminnej Rady Seniorów-wybory prezydium

Gminna Rada Seniorów

Data publikacji: 2018-08-01

Gminna Rada Seniorów została powołana Uchwałą Nr XXXIX/320/13 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 30 grudnia 2013r. i działa w oparciu statut. Głównym celem Rady jest reprezentowanie interesów i potrzeb osób starszych zamieszkałych na terenie gminy Rawicz, w szczególności wobec organów gminy Rawicz.
Gminna Rada Seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych w tym Rawickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Gminna Rada Seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Oznacza to, że rada seniorów jest ciałem wyłącznie opiniodawczym i może wyrażać swoje stanowisko zarówno wobec rady gminy, jak i organu wykonawczego. Może służyć opinią lub wykazywać się własną inicjatywą w sprawach dotyczących osób starszych mając na względzie potrzeby i oczekiwania tych osób. Ponadto może służyć aktywizacji obywateli, zwiększeniu ich zaangażowania w życie społeczne i kształtowanie postaw obywatelskich.

>Statut Gminnej Rady Seniorów

Skład osobowy Gminnej Rady SeniorówKrupieńczyk Roman     -  Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów 
 
Toporowicz Teresa        - Wiceprzewodnicąca Gminnej Rady Seniorów 
 
Ryznar Antoni              - Sekretarz 
 
Pięta Jerzy                   - Członek
 
Andrzejewska Teresa    - Członek
  
Fil Leon                        - Członek
 
Jankowski Zenon          - Członek
 
Kasprzak Donata          - Członek
 
Klecz Wojciech             - Członek
 
Kwiecień Celestyn        - Członek 
  
Matuszewski Stanisław - Członek 
 
Niemierko Bogdana       - Członek 
 
Szczeszek Roman         - Członek 
 
Szymczak Wacław        - Członek 
 
Telega Adam                - Członek