Punkt Wsparcia Seniora

Życie człowieka biegnie ustalonym biologicznie rytmem, od dzieciństwa poprzez dorosłość, do starości, zwanej potocznie jesienią życia.

Gmina Rawicz analizuje i dostrzega wagę zmian demograficznych, reaguje na procesy będące następstwem starzejącego się społeczeństwa. Pozostaje otwarta na seniorów i ich potrzeby, ale także gotowa jest czerpać z potencjału, który w nich tkwi. W trosce o seniorów Rada Miejska Gminy Rawicz Uchwałą Nr XLI/448/17 z dnia 13 września 2017r. przyjęła politykę senioralną w gminie Rawicz na lata 2017 - 2020, która daje rekomendacje oraz określa kierunki działań w tym obszarze.

Punkt Wsparcia Seniora działa w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rawiczu , inicjuje, ukierunkowuje oraz koordynuje ogół działań wynikających z przyjętego dokumentu. Ponadto zadaniem Punktu jest wszechstronne aktywizowanie osób starszych do różnorodnej działalności.

Wspieramy i promujemy wszelkie inicjatywy i nowe pomysły wzmacniające rolę seniora w środowisku lokalnym. Budujemy wizerunek osób starszych w oparciu o postawy proaktywne, gdzie osoby starsze nie zamykają się w domu, nie alienują, lecz chętnie uczestniczą w działaniach ukierunkowanych na ich aktywność społeczną, z wykorzystaniem drzemiącego w nich potencjału intelektualnego i zawodowego.

Do Punktu zapraszamy każdego SENIORA, który poszukuje informacji dotyczących możliwości spędzania wolnego czasu, pomocy społecznej, aktualnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, a także informacji na temat instytucji i organizacji działających tym obszarze. Zapraszamy również do współpracy organizacje pozarządowe, prywatnych przedsiębiorców, liderów lokalnych i wszystkich mieszkańców, którzy już działają, bądź dopiero chcą włączyć się w działania na rzecz seniorów.
 

Zapraszamy do kontaktu!